Een dynamische onderneming heeft een sterk team nodig. Meer dan 13.000 medewerkers werken vandaag al voor LANXESS over de hele wereld - zij maken cement kleurrijker, water schoner, medicijnen veiliger en nog veel meer.
Ons commerciële succes is simpelweg gebaseerd op de prestaties, de innovatiekracht en de inzet van onze medewerkers. Met een oprecht gevoel van sociale verantwoordelijkheid, aantrekkelijke banen in een internationale werkomgeving, een prestatiegericht en concurrerend salaris - en een bedrijfscultuur die diversiteit, leiderschap en vertrouwen aanmoedigt - bieden wij wereldwijd buitengewone ontwikkelingsmogelijkheden.

CULTUUR & BETROKKENHEID

LANXESS heeft de pretentie bekwaam, moedig en levendig te zijn. Bekwaam, omdat wij wereldwijd opereren als een betrouwbare, serieuze expert op de chemiemarkt. Moedig, omdat we onszelf veeleisende bedrijfsdoelstellingen stellen die we met toewijding nastreven. Levendig, omdat wij openstaan voor en klaar zijn voor veranderingen en deze doorvoeren wanneer de markten dat vereisen. We willen zien hoe elke individuele werknemer zich identificeert met de LANXESS bedrijfsdoelstellingen en deze belichaamt.

DIVERSITEIT

LANXESS interpreteert diversiteit als een optimale mix van nationaliteiten, culturen en levenservaring. Momenteel vertegenwoordigt het senior management van het bedrijf - het niveau onder de raad van bestuur - 16 landen. Alleen een bedrijf dat op deze manier gediversifieerd is, kan wereldwijde markten begrijpen. Inclusie beschrijft een organisatie die deze diversiteit waardeert en benut door de vaardigheden van alle verschillende werknemers actief te ontwikkelen en te ondersteunen.

WAT WIJ BIEDEN

LANXESS voert een gezinsvriendelijk personeelsbeleid en biedt flexibele oplossingen waardoor werknemers werk en privé beter kunnen combineren. Daarnaast beloont LANXESS de prestaties van de medewerkers met een aantrekkelijk en transparant beloningssysteem. Naast het basissalaris bieden wij een variabele bonusbetaling, die wordt afgemeten aan de bedrijfsresultaten. Bovendien heeft het management de mogelijkheid om buitengewone prestaties van individuele werknemers tijdig en op niet-bureaucratische wijze te belonen.